top of page
Bakgrund-Tjanster.jpg

Om Prosper

Prosper grundades 2016 av Jenny Carenco och drivs av viljan att göra världen och våra samhällen mätbart bättre. Vi är övertygade om att man kan uppnå mycket positiva sociala och miljömässiga effekter för individer och samhälle om man kan prognostisera, styra på och mäta utfall, om man arbetar över sektorsgränserna och om man kan styra mer kapital till sociala och gröna investeringar med mätbara utfall.

Prosper erbjuder konsult- och investeringstjänster inom främst fyra områden:

Prognostisering, styrning och mätning av effekter och impact

Impact investing; due diligence, impact assessment, portfolio management

Rådgivning vid strukturering av gröna och sociala obligationer

Strategirådgivning för företag, organisationer och offentliga förvaltningar

Läs mer om vad vi gör inom varje område

Impactstartup.png
NAB.png

 

Prosper driver också dotterbolaget Impact at Scale AB tillsammans med malmöbaserade Altitude Meetings. Impact at Scale är den svenska parten i det nordiska acceleratorsamarbetet Impact StartUp med acceleratorprogram för unga företag med ambition att lösa några av våra stora samhällsproblem. Det första svenska acceleratorprogrammet började i januari 2020 där 15 starka impact-bolag får värdefull hjälp och coachning under 6 månader.

 

Läs mer om Impact StartUp här

Jenny är vidare initiativtagare till bildandet av The Swedish National Advisory Board forImpact Investing där hon också är sekreterare i styrelsen. Denna ideella förening är den svenska representanten i The Global Steering Group for Impact Investment och har som mål att hjälpa den svenska impact-ekonomin att växa. I styrelsen sitter bland annat representanter från PwC, Region Stockholm, Nordea, Skandia, Fryshuset, Reach for Change Malmö universitet och Vinnova.

 

Läs mer om föreningen här

 

Jenny sitter också i flera andra styrelser och styrgrupper. Bland annat är hon styrelseledamot i det norska bolaget Evoy som tillverkar elektriska höghastighetsmotorer för små och medelstora båtar och i Malmö universitets holdingbolag som fokuserar på impact investing. Hon sitter i styrgruppen för den nordnorska acceleratorn Arctic Accelerator och Charge, inkubatorn för nyanlända entreprenörer med bas i Oslo.

bottom of page