top of page
Bakgrund-Tjanster.jpg

Tjänster

Prosper erbjuder konsult- och investeringstjänster inom främst fyra områden.

  • Prognostisering, styrning och mätning av effekter och impact

  • Impact investing; due diligence, impact assessment, portfolio management

  • Rådgivning vid strukturering av gröna och sociala obligationer

  • Strategirådgivning för företag, organisationer och offentliga förvaltningar

Prognostisering, styrning och mätning av effekter och impact

Vi har modeller och metoder för att beskriva de effekter, utfall eller impact som uppstår när man genomför en insats, driver en verksamhet eller gör en investering. Vi har mätmetoder för att kunna kvantifiera dessa effekter och utfall och vet hur vi beräknar det ekonomiska värdeskapande som dessa effekter och utfall skapar. Vi är duktiga på att hjälpa organisationer att mäta och styra på dessa effekter för att säkra att varje investerad krona ger bästa möjliga sociala, miljömässiga och ekonomiska utfall.

Impact investing; due diligence, impact assessment, portfolio management

Vi hjälper investerare att hitta intressanta investeringsmöjligheter som ger mätbara sociala, miljömässiga eller klimatmässiga effekter OCH en acceptabel finansiell avkastning. Vi gör både finansiell och så kallad impact due diligence där vi utvärderar organisationers möjlighet att generera mätbara positiva samhällseffekter och ser över hur dessa effekter kan kvantifieras, mätas och rapporteras på. Vi gör så kallade impact risk assessments där vi utvärderar de risker som skulle kunna påverka möjligheten att nå eftersökta effekter i dimensionerna skala, djup och varaktighet. Vi sköter och förvaltar portföljer av impact-investeringar och hjälper portföljbolag med strategi, impact management och styrning. Vi tar om önskvärt en plats i styrelsen.

Rådgivning vid strukturering av gröna och sociala obligationer

Vi hjälper banker, offentliga förvaltningar och privata organisationer att strukturera de projekt, insatser och investeringar som kan finansieras av sociala och gröna obligationer. Vi modellerar effekterna av investeringarna, beräknar effekternas värden och sätter en strategi och struktur för mätning och rapportering. Vi hjälper till med att beräkna finansieringsbehov och lönsamhet och vi gör en riskbedömning avseende faktorer som kan påverka de eftersökta effekterna negativt. 

Strategirådgivning för företag, organisationer och offentliga förvaltningar

Vi hjälper både privata, idéburna och offentliga organisationer att ta fram insatser, tjänster och produkter som har verklig potential att skapa mätbara positiva effekter för samhälle och individer. Vi är duktiga på att ta fram affärsmodeller för denna typ av tjänster och produkter och lägga strategier för verksamhet, finansiering och utveckling. Vi hjälper offentliga förvaltningar med att säkra att olika insatser läggs upp på ett sådant sätt att de har störst möjlighet att skapa eftersöka effekter och vi kan omvandla dessa effekter i ekonomiskt värdeskapande fördelat på samhällets olika offentliga aktörer. Vi hjälper investerare och den finansiella sektorn att strukturera investeringsinstrument – t.ex. gröna och sociala obligationer – som möjliggör att mer kapital riktas till stora projekt, insatser och investeringar som ger mätbara positiva effekter.

bottom of page