top of page

Prosper hjälper impact-bolag ställa om under coronakrisen

 

Corona.png

Coronaviruset har snart lamslagit en hel värld och effekterna på folkhälsa och ekonomi kommer vi att få leva med under en betydande tid framöver ser det ut som. Många impact-bolag vände sig till oss på Prosper och sökte hjälp med finansiering för att klara krisen. Tyvärr är läget så osäkert att många investerare och finansiärer håller extra hårt i plånboken i dessa tider. Framför allt då flera företag, trots hjälp med pengar, inte kommer kunna klara sig tills denna kris definitivt är över. Vi har i stället hjälpt dessa bolag att ställa om, i stället för att ställa in. Kan du producera något helt annat som kan vara av nytta under denna kris, i väntan på att gå tillbaka till din ordinarie verksamhet? Kan du ändra din affärsmodell tillfälligt så att du trots krisen skapa intäkter? Kan du skifta fokus så att du när krisen är över är bättre rustad än vad du annars skulle vara för att få igång försäljning, lanseringar, marknadsföring, rekryteringar? Genom detta arbete har vi sett tillverkare av kläder ställa om till produktion av skyddsmaterial, livsmedelsproducenter ställa om till sponsrad mat till behövande, skifte från säljfokus till produktutvecklingsfokus så att en produkt som inte skulle kommit ut på marknaden förrän nästa år nu kan komma ut redan i höst, crowdfundingkampanjer för att utbilda arbetslösa i snabbspår så att de kan börja jobba när krisen är över… Exemplen är många och vi är imponerade över dessa entreprenörers kraft och vilja att både klara krisen för egen del och hjälpa andra.

Aktuellt

bottom of page