top of page

Genom Lundin Foundation hjälper vi Lundin Energi att ställa om till fossilfritt

Sedan strax över ett år tillbaka hjälper vi den kanadensiska stiftelsen Lundin Foundation att investera i förnybar energi i Sverige och Norge. Stiftelsen investerar i små och relativt unga bolag som behöver riskvilligt kapital för att kunna utveckla sin affär, sin teknologi eller sina tjänster till nästa nivå. Prospers uppdrag är att både hitta investeringsmöjligheterna, analysera dem, genomföra full due diligence och sedan förvalta investeringarna när det gäller uppföljning, strategistöd och styrning.


Vi tror nämligen att det är genom att också arbeta med att ställa om de bolag vars verksamheter idag har negativa effekter på klimat och miljö - men som har en riktig och stark vilja att ställa om - som vi når de verkligt stora effekterna. När vi hjälper Lundin Energy att investera i denna typ av bolag så ger vi dem möjligheten att på nära håll öka lärandet om förnybar energi och elektrifiering och om drift och utveckling av teknik för grön energiproduktion. Vi ger dem också möjligheten att genom sina investeringar integrera denna typ av energiproduktion eller energikonsumtion i sin egen verksamhet. Lundin Energys målsättning är att minska sitt eget koldioxidavtryck till lägsta möjliga nivåer. Detta vill de göra genom en effektiv kombination av utsläppsminskningar, energieffektivitet, riktad forskning & mekanismer för utveckling och kolavskiljning samt genom att investera i projekt för förnybar energi för att minska sitt eget beroende av fossila bränslen och ersätta sin elförbrukning via det vanliga elnätet.

Hittills har vi bland annat hjälpt dem att investera i Evoy, ett norskt startup-företag som tillverkar världens snabbaste elmotorer för små och medelstora båtar. I Norge släpper små och medelstora båtar ut lika mycket koldioxid i atmosfären per år som hela inrikesflyget. Genom denna investering bidrar Lundin Foundation till att fasa ut beroendet av fossila bränslen i en sektor som idag är har en starkt negativ miljöpåverkan samtidigt som Evoys motorer kommer kunna användas i Lundins egen verksamhet.

 

Aktuellt

bottom of page