top of page

Vi lanserar ett acceleratorprogram för bolag som har lösningar på arbetslösheten för utsatta grupper
 

Redan innan coronakrisen fanns flera grupper i samhället som var särskilt sårbara på arbetsmarknaden. Funktionsnedsatta, lågutbildade, nyanlända och äldre för att nämna några. I krisens spår kommer nya grupper att läggas till den listan. Människor som arbetade i branscher som drabbas särskilt hårt av restriktioner och ändrade beteenden. I nära samarbete med våra nordiska kollegor i Impact StartUp lanserar nu Prospers dotterbolag Impact at Scale ett acceleratorprogram för bolag som genom sina tjänster, lösningar, produkter eller arbetssätt skapar arbetstillfällen, minskar arbetslöshet, ökar anställningsbarhet eller skyndar på omställningen för människor i dessa utsatta grupper. Impact StartUp Jobs kommer att gå parallellt i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Malmö från augusti till december i år. Acceleratorprogrammet kommer att kombinera digitala och fysiska camps, specialiserat innehåll och coachning för att hjälpa dessa bolag med affärsmodeller, finansiering och mätbara utfall och effekter. Ansökan öppnar i maj och bolagen som blir antagna får besked innan midsommar! Håll utkik här för med information.

Aktuellt

bottom of page