Front6.jpg

BOENDEMILJÖ OCH VÄLMÅENDE

Prosper grundades i övertygelsen om att vi kan uppnå mycket positiva sociala och miljömässiga effekter för individer och samhälle om vi kan prognostisera, styra på och mäta utfall, om vi arbetar över sektorsgränserna och om vi kan styra mer kapital till sociala och gröna investeringar med mätbara utfall. 

Sjukvard.jpg

Prosper drivs av viljan att göra världen och våra samhällen mätbart bättre. Vi är övertygade om att man kan uppnå stora positiva sociala och miljömässiga effekter för både individer och samhälle om man kan prognostisera, styra och mäta utfall samt om man arbetar över sektorer och gränser.

Prosper Impact Consulting AB
Röhällsvägen 23

183 63 Täby

 

hej@prospersocialimpact.com

© Copyright Prosper Impact Consulting AB 2020.

All rights reserved.